Home
Narudžba
O časopisu
Impresum
Upute autorima
Izdanja
Obrazac za prijavu članka
Obrazac za anotaciju
Obrazac za izdavače
Linkovi
Forum
Korisnički dio
Članci
Autor:Ime:
Prezime:
Naziv članka:
Vrsta članka:
Ključna riječ:
 


Naziv : Anali 2008
Godina : 2009
Broj : 5.
 
 
Problem slabih država i slabih društava u istočnoj Europi

U ovom radu tvrdim kako je za istočnu Europu istovremeno prisustvo slabih država i slabih društava ključna prepreka s kojom se analitičari i reformatori moraju suočiti. Razumijevanje drugih normativno važnih procesa bit će nepotpuno bez osviještenog razmišljanja o ovom problemu i njegovim implikacijama. Ovaj rad pokušava artikulirati “relacijski” pristup državi i društvu. Uz to rad daje tipologiju mogućih obrazaca odnosa između države i društva ovisno o tome je li država slaba ili jaka i je li društvo slabo ili jako. Predstavljaju se komparativni podaci kako bi se dala empirijska podrška tezama. Na kraju rad skicira dva reformska pristupa koja bi mogla omogućiti razbijanje začaranog kruga koji nastaje u kontekstu slabih država i slabih društava.  

Marko Grdešić, 
str: 241-262
DOI:
Vrsta: Pregledni članak


Tagovi:
slaba društva; slabe države; istočna Europa; tipologije odnosa države i društva; socijalne mreže; socijalno povjerenje; socijalni kapital
<< povratak

E-mail:
Lozinka:
Anali HPD-a
Anali 2013 - u pripremi Anali 2012 Anali 2011
 
Anali 2010 Anali 2009   Anali 2008
 
Anali 2007 Anali 2006 Anali 2005
 
Anali 2004
copyrightHPD/developad by
Ebit IT d.o.o.