Home
Narudžba
O časopisu
Impresum
Upute autorima
Izdanja
Obrazac za prijavu članka
Obrazac za anotaciju
Obrazac za izdavače
Linkovi
Forum
Korisnički dio
Članci
Autor:Ime:
Prezime:
Naziv članka:
Vrsta članka:
Ključna riječ:
 


Naziv : Anali 2008
Godina : 2009
Broj : 5.
 
 
Demokratizacija i politički utjecaj liječnika: razdvajanje propisivanja i izdavanja lijekova u Koreji

U ovom je radu riječ o odnosu između demokratizacije i političkog utjecaja liječnika u zdravstvenoj politici u slučaju razdvajanja propisivanja i izdavanja lijekova u Koreji. Zahvaljujući svojim profesionalnim i institucionalnim značajkama liječnici se smatraju jednom od najmoćnijih skupina za pritisak. Demokratizacija možda ima dva uzajamno suprotstavljena učinka: (1) pravo veta koje imaju liječnici može se povećati s njihovim sve većim pravom glasa nasuprot vladi, i (2) ono se može smanjiti jer ne samo središnja liječnička komora nego i druge društvene skupine, kao što su medicinski potrošači i podskupine liječnika, stječu veće pravo glasa. U ovom se radu analizira slučaj razdvajanja propisivanja i izdavanja lijekova u Koreji, koje je sprečavalo liječnike da izdaju lijekove. Proces razdvajanja propisivanja i izdavanja lijekova uspoređuje se u autoritarnom razdoblju (1982-1985), prijelaznom razdoblju (1987-1991) i demokratskom razdoblju (1998-2000). Zaključuje se da se politički utjecaj liječnika povećao u prijelaznom razdoblju, a zatim počeo opadati sa sazrijevanjem demokratizacije.

San Hun Lim, 
str: 295-307
DOI:
Vrsta: Izvorni znanstveni članak


Tagovi:
demokratizacija; politički utjecaj liječnika; razdvajanje propisivanja i izdavanja lijekova;
<< povratak

E-mail:
Lozinka:
Anali HPD-a
Anali 2013 - u pripremi Anali 2012 Anali 2011
 
Anali 2010 Anali 2009   Anali 2008
 
Anali 2007 Anali 2006 Anali 2005
 
Anali 2004
copyrightHPD/developad by
Ebit IT d.o.o.