Home
Narudžba
O časopisu
Impresum
Upute autorima
Izdanja
Obrazac za prijavu članka
Obrazac za anotaciju
Obrazac za izdavače
Linkovi
Forum
Korisnički dio
Članci
Autor:Ime:
Prezime:
Naziv članka:
Vrsta članka:
Ključna riječ:
 


Naziv : Anali 2008
Godina : 2009
Broj : 5.
 
 
Upravljanje u situacijama urbane razvojne krize

Procesi urbanog sažimanja sve se više prepoznaju kao pojava za istraživanje u  urbanoj politici, koja obuhvaća cijele gradove ili njihove dijelove te metropolitanska područja u kojima dolazi do fundamentalnog smanjivanja njihove ekonomske i društvene baze. Gradovi se suočavaju sa složenim društvenim problemima kao što su procesi starenja

stanovništva, a istodobno prolaze i kroz procese sažimanja. Zamjetne su nuspojave tih procesa preobrazbe više stope nezaposlenosti i nedostatno iskorištavanje infrastrukturnih objekata. Stoga se gradovi više ne mogu sami nositi s tom rastućom kompleksnošću, pa se javlja potreba za suradnjom. Tekuće reforme unutarnje strukture lokalne samouprave povezane s prijenosom resursa i ovlasti, te promjene vanjskih odnosa poslovne zajednice, lokalnih javnih tijela, pojedinačnih birokrata i lokalnih političara, povećavaju institucionalnu fragmentaciju. Stoga procesi unutarnjih i vanjskih reformi stvaraju proširenu mrežu aktera kreiranja javnih politika koji su uključeni u lokalno odlučivanje.

Različite škole mišljenja u urbanoj politici naglašavaju promjenu uloge lokalnih vlasti u procesima odlučivanja. Teorija režima, korporativizam, teorija regulacije ili koncepcije građanskog upravljanja razlikuju se prema tome koliko ističu važnost konkretnih aktera koji sudjeluju u lokalnom odlučivanju. U ovom se radu daje pregled konkurentnih teorijskih

pretpostavki o važnosti konkretnih aktera u lokalnom odlučivanju. Razmatra se pitanje u kojoj su mjeri pojedini oblici upravljanja, koji su usvojeni kao odgovor na procese sažimanja, izraz promjena odnosa lokalnih vlasti i civilnog društva ili poslovnih aktera u međunarodnom komparativnom kontekstu. Postoji li u pogledu na usvojene oblike upravljanja

trend prema sve većoj konvergenciji?

Jorg Rober, 
str: 323-346
DOI:
Vrsta: Pregledni članak


Tagovi:
urbana politika; decentralizacija; lokalna samouprava; lokalna zajednica;proces odlučivanja u lokalnoj samoupravi;
<< povratak

E-mail:
Lozinka:
Anali HPD-a
Anali 2013 - u pripremi Anali 2012 Anali 2011
 
Anali 2010 Anali 2009   Anali 2008
 
Anali 2007 Anali 2006 Anali 2005
 
Anali 2004
copyrightHPD/developad by
Ebit IT d.o.o.