Home
Narudžba
O časopisu
Impresum
Upute autorima
Izdanja
Obrazac za prijavu članka
Obrazac za anotaciju
Obrazac za izdavače
Linkovi
Forum
Korisnički dio
Članci
Autor:Ime:
Prezime:
Naziv članka:
Vrsta članka:
Ključna riječ:
 


Naziv : Anali 2010
Godina : 2010
Broj : 7
 
 
Izdanje:Anali 2010
Naslov:Treba li politička znanost biti relevantnija?: empirijska i kritička analiza stanja discipline
Autori:John E. Trent,
Str:7-26
Vrsta:Prijevod

Izdanje:Anali 2010
Naslov:Otupjelo oruđe: neprimjerenost tranzicijskog koncepta za analizu konsolidacije demokracije
Autori:Dražen Lalić, Pero Maldini, Ivana Andrijašević,
Str:29-49
Vrsta:Izvorni znanstveni članak

Izdanje:Anali 2010
Naslov:Was Communism Better? A Comparison of Economic and Social Development of Croatia, Bulgaria, Hungary, Poland and Romania
Autori:Miljenko Antić, Jadranka Vlahovec,
Str:51-72
Vrsta:Izvorni znanstveni članak

Izdanje:Anali 2010
Naslov:Hrvatska politička elita na početku demokratske tranzicije
Autori:Davorka Budimir,
Str:73-97
Vrsta:Izvorni znanstveni članak

Izdanje:Anali 2010
Naslov:Transformacija politike prema osobama s invaliditeteom u Hrvatskoj:analiza ciljeva
Autori:Ana Petek,
Str:101-121
Vrsta:Izvorni znanstveni članak

Izdanje:Anali 2010
Naslov:Politika proračun i proračunskog procesa:primjer Hrvatske
Autori:Vjekoslav Bratić,
Str:123-143
Vrsta:Pregledni članak


E-mail:
Lozinka:
Anali HPD-a
Anali 2013 - u pripremi Anali 2012 Anali 2011
 
Anali 2010 Anali 2009   Anali 2008
 
Anali 2007 Anali 2006 Anali 2005
 
Anali 2004
copyrightHPD/developad by
Ebit IT d.o.o.